مشاعره الفبایی

یکی از متداول ترین انواع مشاعره، مشاعره الفبایی است. مشاعره الفبایی به این صورت است که یکی از افراد بیت شعری را از حفظ می خواند و نفر بعدی باید شعری را بخواند که با حرف آخر شعر نفر قبل شروع بشود.

در مشاعره، اشعار می توانند از سروده های خود شخص (به ویژه اشعار بداهه) یا شاعران دیگر باشد.

در ادامه مجموعه ای کامل و کاربردی از اشعار زیبا را بر اساس حرف آغازین و به ترتیب حروف الفبا برای شما جمع آوری کرده ایم و می توانید آنها را حفظ و در مشاعره های خود مورد استفاده قرار دهید.

دکمه بازگشت به بالا