مشاعره الفبایی

یکی از متداول ترین انواع مشاعره، مشاعره الفبایی است. مشاعره الفبایی به این صورت است که یکی از افراد بیت شعری را از حفظ می خواند و نفر بعدی باید شعری را بخواند که با حرف آخر شعر نفر قبل شروع بشود.

در مشاعره، اشعار می توانند از سروده های خود شخص (به ویژه اشعار بداهه) یا شاعران دیگر باشد.

در ادامه مجموعه ای کامل و کاربردی از اشعار زیبا را بر اساس حرف آغازین و به ترتیب حروف الفبا برای شما جمع آوری کرده ایم و می توانید آنها را حفظ و در مشاعره های خود مورد استفاده قرار دهید.

 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف الف

  مشاعره الفبایی حرف الف

  اگـــر به زلف دراز تــــو دست مــا نرسـد گناه بخت پریشان و دست کوته ماست حافظ ای نسیم سحــــر آرامگــه یار کجاست منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست حافظ ای غایب از نظـر به خــدا می سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت حافظ از خــــدا…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف ب

  مشاعره الفبایی حرف ب

  به صحرا بنگرم صحرا تو بینم بــه دریـــا بنگرم دریا تو بینم باباطاهر عریان بر آستان جانان گــر سر تـوان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد حافظ با آنکه ز مــا هیچ زمــان یــاد نکردی ای آنکه نرفتی دمی از یاد، کجایی؟ حزین لاهیجی با این عطش…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف پ

  مشاعره الفبایی حرف پ

  پرتـــو عمــــر چراغی ست که در بزم وجود به نسیم مژه بر هم زدنی، خاموش است سایر مشهدی پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق هــــر کسی لایـــق آن نیست کـــه بـــــردار شود شال بافان پرخاش که از هـر دهنی تلخ چو زهر است چــــون…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف ت

  مشاعره الفبایی حرف ت

  تو طاعت حق کنی به امید بهشت نه نه تو نه عاشقی که مـزدوری تـو شیخ بهایی تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم تبسمی کن و جان بین که همــی سپرم حافظ تا بوده چشم عاشق در راه یار بوده بی آنکه وعده باشـــد در انتظار بوده…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف ث

  مشاعره الفبایی حرف ث

  ثـــوابت باشـــد ای دارای خـرمـن اگر رحمی کنی بر خوشه چینی حافظ ثــواب روزه و حج قبـــول آن کس بــــرد که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد حافظ ثلاثین و ثیلاثین و ثلاثین به حق سوره طاها و یاسین ثانیه ها در پی هم می روند نیست…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف ج

  مشاعره الفبایی حرف ج

  جان بی  علم بی نوا باشد مرغ بی پـــر نه بر هوا باشد سنایی جان خوشست اما نمی خواهم که جان گویم تو را خواهــم از جــان خـوش تری یابم که آن گویم تــو را هلالی جغتایی جانـــــم بگیـــــــــــر و صحبت جانانــــه ام بخش کز جان شکیب هست…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف چ

  مشاعره الفبایی حرف چ

  چرا نمی شود بگویم از شما؟ علامت سوال نمی شود بگویم از شما چرا؟ علامت سوال مریم آریان چـادر سیاه روی سرت، مثل اینکه … آه مهتاب می شوی وسط یک شب سیاه علی رضا آزادی چقدر خسته ام از این دقیقه های پاپتی از امتــــداد خستــه ی…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف ح

  مشاعره الفبایی حرف ح

  حالت سوختـــه را سوختـه دل دانــــد و بس شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست توحید شیرازی حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست کــــه آشنـــــا سخـــن آشنـــــا نگــــــه دارد حافظ حدیث نیک و بد ما نوشته خواهـد شد زمانـه را سنـد و دفتری و دیوانی است…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف خ

  مشاعره الفبایی حرف خ

  خـدا مـرا به فـــراق تـــو مبتلا نکند نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند ادیب نیشابوری خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگــری سعدی خــــدا را بر آن بنــده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است سعدی خـــــدا آن ملتـــی را ســــــروری…

  بیشتر بخوانید »
 • شعر و مشاعرهمشاعره الفبایی حرف د

  مشاعره الفبایی حرف د

  دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم که هـزار آفــرین بر غم باد مولانا دلی کـــز معرفت نــور و صفا دید به هر چیزی که دید اول خدا دید سلمان هراتی دلم تنهاست مـاتم دارم امشب دلی سرشار از غم دارم امشب سلمان هراتی دیدی ای…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا