درباره ما

مگونیک به نام برند مجله الکترونیک مگونیک یا همان magonic.ir اشاره دارد.
عبارت مگونیک معادل ترکیب سه حرف ابتدایی کلمه انگلیسی magazine به معنای مجله و چهار حرف پایانی کلمه انگلیسی electronic به معنای الکترونیک یا دیجیتال می باشد.
در نتیجه عبارت مگونیک به ترکیب کلمات magazine و electronic به معنای مجله الکترونیک اشاره دارد.

Magonic refers to the brand name of Magonic Electronic Magazine or magonic.ir. The term magonic is equivalent to the combination of the first three letters of the word magazine and the last four letters of the word electronic. As a result, the term magonic refers to a combination of the words magazine and electronic.

Magazine + electronic = magonic

source: magonic.ir

دکمه بازگشت به بالا